För att kunna fungera som en god medlem i ett gemensamt boende vill styrelsen informera om de trivselregler och anvisningar som gäller i vår förening.

Sopor
Hushållssopor skall vara väl inslagna i påse eller paket av lämplig storlek och av sådan beskaffenhet att den ej går sönder. Flytande ämnen får ej hällas i sopnedkastet. Stäng luckan tyst! Eftersom Brf Skölden källsorterar gäller särskilda ordningsföreskrifter för hur vi skall ta hand om våra sopor. 

Håll dörrarna låsta
Se till att våra dörrar är låsta dag och natt. Entréerna till källarplanen ska alltid hållas låsta. Källarförråd ska vara låsta med hänglås. Tänk på att tjuvar och andra obehöriga kan orsaka mycket skada t.ex. bränder

Bilkörning
Bilkörning inom området är förbjudet med undantag för utryckningsfordon. Det är tillåtet för flyttblar att köra in på den asfalterade planen men inte på gångplattorna. De som ändå kör blir betalningsansvariga för eventuella skador.

Cykel- skateboard- och rullskridskoåkning
Cykel- skateboard- och rullskridskoåkning inom föreningens område är förbjudet. Cyklar ska placeras i cykelkällare eller i de utomhus uppsatta cykelställen. De som inte är i bruk bör ställas in i eget förrådsutrymme. Obrukbara cyklar (skrotcyklar) får inte förvaras i cykelkällare eller cykelställ. Placering av cyklar och dylikt framför och i entréer får inte förekomma.

Tvättstugor och torkrum
Tvättstugorna får användas varje dag från måndag till och med söndag mellan 08.00-21.00 och endast för tvättning av i fastigheten boende personers tvätt.

Första tvättpasset: 07.00-12.00

Andra tvättpasset: 12.00-17.00

Tredje tvättpasset: 17.00-22.00

Det är angeläget att hanteringen av utrustningen sker varsamt och att man ser till att det inte finns metallföremål i tvättgodset som kan skada tvättrummorna. Vid tvätt av bygel-BH, använd särskild tvättpåse. Tvättrummet ska vara väl rengjort efter tvättpasset.

Tvättregler

 • Max 4 tvättpass per månad och lägenhet
 • Bokad tvättpass som inte påbörjas inom 30 min försvinner och blir tillgängligt för andra.

Ljud och störningar
Njut gärna av musik, sång och fest. Titta på TV och lyssna på radio - men dämpa ljudvolymen mellan klockan 22.00 - 07.00

Duscha och bada är skönt. För grannarnas skull undvik detta mellan 22.00 - 06.00. Du skall som bostadsrättshavare iaktta ett allmänt gott uppförande i huset. Avvikelser från ett gott uppförande, t.ex. ofta förekommande bråk, skrik eller hög musik, utgör störningar. Du måste också se till att de som bor eller är på besök hos dig inte stör. Tänk på att vissa störande ljud från grannar tillhör det normala och är ofrånkomligt i flerfamiljshus. Ingen kan bli avhyst på grund av sådana störningar som är en naturlig del av livet, som ex. vis enstaka fester med hög musik, högljudda barn och liknande. Sådant måste tålas.

Blir du störd av någon granne som spelar musik med alldeles för hög ljudnivå eller borrar/spikar på otillåten tid – tala då själv först med grannen. Det brukar hjälpa. Om det inte hjälper och störningarna återkommer - kontakta styrelsen som sedan agerar. Det är viktigt att du som blir störd för anteckningar över störningarna samt datum och klockslag då de förekommer. Upphör störningen inte kan styrelsen gå vidare och ytterst begära avhysning av den störande. Det är då viktigt att du som är störd är beredd att vittna om störningarna, varvid det är viktigt att ha de förda anteckningarna.


Underhåll och renovering
Att spika borra eller utföra renoveringsarbete i sin lägenhet är ibland nödvändigt. Men tänk på grannarna och undvik sådant arbete på söndagar. Det är tillåtet att utföra renoveringsarbete på lördagar mellan klockan 08.00 och 20.00 samt vardagar mellan klockan 08.00 och 22.00. Informera gärna grannarna före störande renoveringsarbete. OBS! För större renoveringsarbeten t.ex. badrum och kök måste ni kontakta styrelsen.

Vilka skyldigheter du som bostadsrättshavare har när det gäller underhållet av lägenheten kan du läsa här.


Balkonger
Hänger du tvätt på balkongen, se då till att vattnet inte rinner ner på grannens balkong. Tänk på grannen under när du vattnar blommor eller sopar golvet. Skaka inte heller mattor, sängkläder eller annat utanför balkong eller fönster. Viktigt att tänka på:

 • Balkonglådor får inte hängas på utsidan av balkongen.
 • Balkongmarkis eller vindskydd får sättas upp på balkongen enligt styrelsens anvisningar, men endast i den färg som fastställts skall gälla i bostadsrätts- föreningen.
 • Den som erhållit tillstånd att göra inglasning av balkongen skall upprätta särskilt avtal med styrelsen.
 • Fasadväggar får ej målas och hål får ej borras.
 • Parabolantenn eller annan antenn får inte på några villkor monteras på balkongräcke eller fastighetens fasad.
 • Parabolantennen skall ställas på balkonggolvet eller monteras på ett sådant sätt att den syns så lite som möjligt. Vid tveksamhet kan styrelsen kontaktas.
 • Det är absolut förbjudet att skjuta raketer eller kasta föremål från balkongen.
 • Grillning är inte tillåten på balkonger.

Uteplats & Grill

På gården finns 2 grillar med bord och bänkar. Är dessa lediga är det bara att börja grilla.
D
et finns några saker du bör tänka på:

 • Tag gärna dina vänner med dig, men tänk på att framåt kvällen kan ljudnivån bli lite g. Allt som sägs, hörs mycket väl.
 • Gör rent efter dig, har du flyttat på trädrdsmöblerna – ställ tillbaka dem. Till sist grilla inte din balkong.
 • Uteplats får ej användas som uppställningsplats för cyklar, mopeder.
 • Det är inte tillåtet att använda torkvindor på uteplatsen.
 • Vid grillning placera grillen i utkanten av uteplatsen så att ovanförboende grannar inte får obehag. Ligger vinden direkt mot huset undvik att grilla!

Fritidslokal

Bokning sker med bokningsansvarig i styrelsen via mail.  

Lokalen är avsedd för mindre fester/sammankomster för max 40 personer, enligt brandstadgar.

Lokalen kostnader:

 • 1500SEK söndag - torsdag
 • 3000SEK fredag - lördag.

Städning ingår ej.

En deposition på 1500SEK tas ut per uthyrningstillfälle, som betalas in i samband med hyran.

 

Nyckelutlämning sker enligt överenskommelse med bokningsansvarig. Vid borttappad eller ej återlämnad nyckel debiteras hyresgästen 2500 SEK. Bokningen är bindande. Avbokning måste ske senast 7 dagar innan. 

Vid sen avbokning debiteras hyresgästen. Efter avslutad användning ska möbler eller annan utrustning ställas i ordning.

 • Vid bristfällig städning av lokalen betalas deposition inte tillbaka (1500 SEK).
 • Rökning är inte tillåten i lokalen, och ej heller i anslutning till/precis utanför.
 • Eventuella skador på lokalen eller av föreningen ägda inventarier skall ersättas och rapporteras av den som hyrt lokalen. Det är inte tillåtet att ha husdjur i lokalen.

Tider

Hyresgästen har tillgång till lokalen enligt överenskommelse dagen man bokat och till och med kl 10.00 dagen efter.
Ansvarig person ser till att lokalen är städad, utrymd och dörren låst.

Viktigt!

 • Söndag – Torsdag* mellan kl. 22.00-08.00 ska lokalen vara lämnad och det vara tyst i och utanför lokalen, för att inte störa andra boende i intilliggande lägenheter. (
 • Fredag – Lördag mellan 00.00-10.00 ska lokalen vara lämnad och det ska vara tyst i och utanför lokalen, för att inte störa andra boende i intilliggande lägenheter.

Föreningslokalen är belägen under flera lägenheter. Den som hyr lokalen måste ovillkorligen respektera att det finns andra medlemmar/närboende och att tidsangivelserna
ovan är till för att ingen i föreningen skall störas.

*Vid speciella tillfällen kan tiderna ändras till 01.00 - 10.00

Säkerhet


Trapphus
Räddningstjänsten kräver att det skall kunna ske en säker utrymning vid brand eller olyckor. Därför är det inte tillåtet att ha dörrmattor eller ställa barnvagnar och liknade i trapphusen. (Vid elavbrott blir trapphusen mörka) Ställ inte heller kartonger, soppåsar mm i trapphuset. Tänk på brandrisken. (Pyromaner)

Källare och garage
Av brandsäkerhetsskäl skall till lägenheten hörande källarförråd vara rensade från brandfarligt och ”onödigt gods”. Av samma skäl tillåter garagekontrakten endast förvaring av biltillbehör. Tänk på att våra avstängningsventiler alltid måste vara tillgängliga!

Brandvarnare
Det är medlemmens skyldighet att se till att brandvarnaren är funktionsduglig. Testa regelbundet!
 

Skador och inbrott
Om vattenskada, inbrott eller skadegörelse uppdagas ska detta omedelbart anmälas till vicevärden eller någon i styrelsen så att åtgärd kan vidtas så fort som möjligt. Alla iakttagelser är av värde! Vi måste se till att portar och dörrar är ordentligt låsta. Upptäcker du ett trasigt lås – anmäl det genast så att vi kan laga det.

 

Sist men inte minst…

 • Om ni sparar på vatten och värme kan månadsavgifterna hållas nere.
 • Tänk på att alla gemensamma utrymmen ska hållas rökfria. Detta gäller t.ex. hissar, trapphus och tvättstugor.
 • Klistra inte lösa lappar på utsidan av din ytterdörr. Vänd dig till styrelsen som bistår dig med namnskyltar och ”Reklam – nej tack” – skyltar.