Vi i valberedningen har som huvuduppgift att presentera nomineringar till förtroendeuppdrag inför stämman. Utöver detta har vi antagit att vara synliga på föreningsaktiviteter samt under föreningens sammankomster. Genom att ha en aktiv dialog med styrelsen och föreningens medlemmar vill vi bidra till ökad gemenskap och engagemang i föreningen.

Kontakt
Valberedningen kan kontaktas via mejl:


Valberedningen består av:
Johan Larsson - Vattenverksvägen 27 B
Eva Grahn - Vattenverksvägen 27 A