Vi i valberedningen har som huvuduppgift att presentera nomineringar till förtroendeuppdrag inför stämman. Utöver detta har vi antagit att vara synliga på föreningsaktiviteter samt under föreningens sammankomster. Genom att ha en aktiv dialog med styrelsen och föreningens medlemmar vill vi bidra till ökad gemenskap och engagemang i föreningen.

Kontakt
Valberedningen kan kontaktas via mejl:
Eller via vår brevlåda i trapphuset Sperlingsgatan 10b (allas nycklar passar till porten/grinden)

Valberedningen består av:
Mats Rydén - Vattenverksvägen 27 B
Karin Hasselberg - Vattenverksvägen 27 F