Nyheter

De förändringar av stadgar som antogs genom en extrainsatt föreningsstämma 2018-12-21 samt på ordinarie föreningsstämma 2019-02-27, har nu registrerats av Bolagsverket.

Du hittar som vanligt stadgarna här.

 

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

Vi vill informera om det rökförbud som började gälla den 1 juli i år. Enligt svensk lag är det numer inte tillåtet att röka vid lekplatser och entréer.

 

Med Vänliga Hälsningar,

Styrelsen

Fr.o.m. den 5/7 t.o.m. den 12/7 kommer det, vid garageporten, att finnas en container tillgänglig för föreningens medlemmar. Containern är öppen fram till kl. 16 alla dagar, därefter måste Helene eller Admir i styrelsen ringas. Tyvärr kan vi inte ha den öppen hela dygnet då det finns risk för sabotage och anlagda bränder.

Från och med den 1/5 höjs hyran av p-plats. Månadskostnaden för varje typ av p-plats kommar att bli enligt följande.

Garaget: 450 SEK

Utomhus: 225 SEK

MC garaget: 300 SEK

 

Styrelsen BRF Skölden