Nyheter

Vi kommer att genomföra renovering/omvandling av lokal till bostadsrätt i bottenplan på Sperlingsgatan 10A med start 15/7.

Fler bostadsrätter i fastigheten är bra för föreningens ekonomi.

Vi ber om överseende gällande oväsen som kan uppstår p.g.a. renoveringen under följande perioder.

15 - 19/7 mellan kl. 17.00 - 20.00

samt

22/7 - 16/8 vardagar mellan kl. 08.00 - 16.00

 

Vänliga Hälsningar,

Styrelsen

Fr.o.m. den 5/7 t.o.m. den 12/7 kommer det, vid garageporten, att finnas en container tillgänglig för föreningens medlemmar. Containern är öppen fram till kl. 16 alla dagar, därefter måste Helene eller Admir i styrelsen ringas. Tyvärr kan vi inte ha den öppen hela dygnet då det finns risk för sabotage och anlagda bränder.

Från och med den 1/5 höjs hyran av p-plats. Månadskostnaden för varje typ av p-plats kommar att bli enligt följande.

Garaget: 450 SEK

Utomhus: 225 SEK

MC: 300 SEK

 

Styrelsen BRF Skölden

Ni som önskar få nya brandvarnare ombeds att kontakta vaktmästaren.