Nyheter

Container

Fr.o.m. den 5/7 t.o.m. den 12/7 kommer det, vid garageporten, att finnas en container tillgänglig för föreningens medlemmar. Containern är öppen fram till kl. 16 alla dagar, därefter måste Helene eller Admir i styrelsen ringas. Tyvärr kan vi inte ha den öppen hela dygnet då det finns risk för sabotage och anlagda bränder.