Nyheter

Nya stadgar

De förändringar av stadgar som antogs genom en extrainsatt föreningsstämma 2018-12-21 samt på ordinarie föreningsstämma 2019-02-27, har nu registrerats av Bolagsverket.

Du hittar som vanligt stadgarna här.

 

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen