Nyheter

VIKTIG INFORMATION

 VIKTIG INFORMATION TILL SAMTLIGA MEDLEMMAR GÄLLANDE ANALYSRAPPORT

Styrelsen har fått svar gällande våra vattenprover.

 Analysrapporten visar följande:

- Vårt dricksvatten är tjänligt och utan anmärkning.

- Efter undersökning i vissa lägenheter har man dock upptäckt att handdukstorken varit avstängd och ventil/regulator på handukstork var sönder eller ur funktion.

- Det är jätteviktigt att handukstorken fungerar och att den är varm. Vi ber samtliga medlemmar att kontrollera detta omgående. Vid frågetecken kontakta vaktmästaren.

Styrelsen har då tagit beslut om att vidta de åtgärder som krävs:

Det innebär att vi måste kontrollera samtliga handdukstorkar och dessa ventiler/regulatorer som sitter på handukstorken i ALLA lägenheter. Detta kommer att göras av en auktoriserad VVS-firma! Det kommer avisering 2-3 dagar innan så ni är informerade.

Samtidigt måste vi också utföra rensning av ventilationskanaler samt öppna upp samtliga ventilationskanaler pga. underkänd OVK. Förvänta er att detta kommer göras i slutet av maj och början av juni. Ni kommer få offert ifrån ventilationsfirman vad det kostar att utföra. Så får ni ta beslut om ni accepterar offerten eller om ni vill åtgärda det själva. Åtgärden måste utföras så länge ventilationsfirman är i föreningen.

Alla lägenhetsinnehavare/medlemmar i föreningen ska därför lämna bostadsnycklel till vår vaktmästare Rulle så vi kan genomföra detta för vårt eget bästa.

Inlämning utav nycklar ska ske under vecka 19 och 20 vardagar mån – fre under vaktmästarens arbetstid 07.00 – 16.00, nyckelkvittens kommer fås.

Viktigt att samtliga nu lämnar in nycklar så att vi kan utföra de åtgärder som krävs, vi kan tyvärr inte riskera att någon inte är hemma och vi måste återkomma. Det blir bara onödiga kostnader för er. Detta gör vi i förebyggande syfte för att säkerställa samtligas medlemmars bästa och för att bibehålla god hälsa i föreningen.

Själva ingreppet/besöket för VVS beräknas att ta ca 15-30min. 

Själva ingreppet/besöket för OVK beräknas att ta ca 30-45min. 

Dessa ingrepp görs inte samtidigt utan vid olika tidpunkt med tätt efter varandra.

Tack på förhand!

Vänliga hälsingar
Styrelsen Brf Skölden