Granska årsredovisningen. 

 • Hur stora lån har föreningen?
 • Är den HSB Certifierad?
 • Har reparationer gjorts, hur har de i så fall finansierats?

Läs Stadgarna
Så att du får reda på vilka skyldigheter och rättigheter du som enskild bostadsrättshavare och föreningen har mot varandra.

Diskutera lägenheten och huset med ordföranden, kassören eller sekreteraren.

 • Vilka större reparationer är på gång?
 • I vilket skick är stammar, fasad, tak, värmesystem, hiss, elledningar, fönster med mera.
 • Har den som säljer bostadsrätten skulder till föreningen eller lån med lägenheten som säkerhet?
 • Red ut eventuella oklarheter i årsredovisningen.

Inspektera/granska lägenheten
Den som sålt bostadsrätten kan sällan hållas ansvarig för ett fel efter köpet. Kom i förväg överens med säljaren vilken utrustning som ingår i köpet, till exempel tvätt- och diskmaskin.
Finns det behörigheter/intyg för gjorda installationer. Inspektera även kring utrymmen som källare, tvättstuga, mm.

 • Anlita besiktningsman eller någon ur föreningens styrelse mot kostnad innan köp/försäljning för att vara på den säkra sidan (gäller både säljare och köpare)
 • Finns alla intyg på plats?
  • Våtrumsintyg/Kvalitetsdokument för badrum?
  • El slut intyg?
  • Säker vatten intyg? 
 • Är alla ventilationsluckor öppna?
 • Finns droppskydd i kök under diskmaskin och kyl & frys?

Kontrollera mäklaren - om du är osäker
Är det en mäklare som förmedlar köpet, bör man kontrollera att han eller hon är registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden, Då vet man att det finns en ansvarsförsäkring om något skulle gå fel i själva mäklartjänsten.

Skaffa en skriftlig beskrivning av bostadsrätten
Den kan behövas som bevis, om man skulle hamna i en tvist med mäklaren efter köpet. Man bör även spara den kostnadskalkyl som mäklaren är skyldig att göra.